#sprawasądowa

Artykuł

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na skutek porozumienia stron lub w wyniku postępowania sądowego. Poniżej przedstawiam ogólny opis postępowania sądowego w zakresie znoszenia współwłasności: Warto podkreślić, że to ogólne omówienie

Czytaj więcej »
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest formą nabycia nieruchomości w sposób nieodpłatny. Nabycie własności następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, a orzeczenie sądu potwierdza jedynie sam fakt nabycia własności

Czytaj więcej »