Monthly Archives - czerwiec 2019

Jakie mamy uprawnienia w przypadku wady fizycznej zakupionego gruntu

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Za wadę fizyczną nieruchomości gruntowej należy uznać sytuacje, [...]

Czytaj więcej...

Opieka naprzemienna a alimenty i 500+

Określenie sposobu wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez zastosowanie pieczy naprzemiennej polega na stwierdzeniu w wyroku, że dziecko będzie przebywało na przemian u matki i ojca w określonych odstępach czasu. Najczęściej odbywa się to ze zmianą co tydzień lub co dwa tygodnie. Z opieki naprzemiennej wynika, że dziecko ma dwa centra życiowe – u ojca i u matki. System opieki naprzemiennej powoduje pytania odnośnie zobowiązań alimentacyjnych oraz świadczeń tzw. „500+”. Z pewnością system pieczy naprzemiennej może prowadzić do ograniczenia problemu niepłacenia alimentów [...]

Czytaj więcej...