Tag - #sprawaozasiedzenie

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest formą nabycia nieruchomości w sposób nieodpłatny. Nabycie własności następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, a orzeczenie sądu potwierdza jedynie sam fakt nabycia własności nieruchomości. W postępowaniu o zasiedzenie sąd bada dwie przesłanki – czy osoba, która żąda stwierdzenia zasiedzenia była posiadaczem samoistnym oraz przez jaki okres posiadała nieruchomość. Posiadanie samoistne oznacza, że osoba władała nieruchomością jak właściciel i uważana była przez innych za właściciela nieruchomości. Korzystała z nieruchomości z wyłączeniem innych osób. Posiadacz [...]

Czytaj więcej...