Monthly Archives - wrzesień 2019

Służebność mieszkania a prawo dożywocia

Służebność mieszkania polega na tym, że uprawniony ma możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym. Ta służebność nie wiąże się natomiast z obowiązkami właściciela lokalu zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia, ubrania czy zapewnienia pomocy w chorobie. Z kolei prawo dożywocia polega na tym, że nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie jej własności zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W przepisach Kodeksu Cywilnego wymienione są następujące obowiązki: przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu [...]

Czytaj więcej...

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło

Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. W takim wypadku, w przypadku uiszczenia zaliczki przez zamawiającego, może on żądać jej zwrotu. Ponadto, możne odstąpić od umowy także w sytuacjach w których dzieło nie zostało ukończone, wtedy należy zapłacić umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie [...]

Czytaj więcej...