Aktualności / Blog

Artykuł

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na skutek porozumienia stron lub w wyniku postępowania sądowego. Poniżej przedstawiam ogólny opis postępowania sądowego w zakresie znoszenia współwłasności: Warto podkreślić, że to ogólne omówienie

Czytaj więcej »
Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, znana również jako współrodzicielstwo, to koncepcja związana z opieką nad dziećmi w przypadku rodziców żyjących osobno po rozwodzie, separacji lub w innych sytuacjach, gdzie para rodziców nie mieszka

Czytaj więcej »
Odprawa pośmiertna od pracodawcy

Odprawa pośmiertna od pracodawcy

Kodeks pracy przewiduje, że w razie śmierci pracownika, która nastąpiłaby w trakcie trwania umowy o pracę lub w czasie pobierania po jej rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek

Czytaj więcej »
Artykuł

Zadatek

Zadatek stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne, polegające na tym, że jedna ze stron wręcza drugiej określoną kwotę pieniędzy, która ma pełnić funkcję zabezpieczającą przed dowolnym zerwaniem umowy. Jeśli strony umówiły się

Czytaj więcej »
Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest orzekany przez Sąd w przypadku zgodnych stanowisk małżonków co do zakończenia małżeństwa, bez określenia, po czyjej stronie leży wina w jego rozpadzie. Sąd wyda

Czytaj więcej »
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest formą nabycia nieruchomości w sposób nieodpłatny. Nabycie własności następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, a orzeczenie sądu potwierdza jedynie sam fakt nabycia własności

Czytaj więcej »
Korekta świadectwa pracy

Korekta świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od

Czytaj więcej »