#adwokattarnów

Artykuł

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić na skutek porozumienia stron lub w wyniku postępowania sądowego. Poniżej przedstawiam ogólny opis postępowania sądowego w zakresie znoszenia współwłasności: Warto podkreślić, że to ogólne omówienie

Czytaj więcej »
Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna, znana również jako współrodzicielstwo, to koncepcja związana z opieką nad dziećmi w przypadku rodziców żyjących osobno po rozwodzie, separacji lub w innych sytuacjach, gdzie para rodziców nie mieszka

Czytaj więcej »
Odprawa pośmiertna od pracodawcy

Odprawa pośmiertna od pracodawcy

Kodeks pracy przewiduje, że w razie śmierci pracownika, która nastąpiłaby w trakcie trwania umowy o pracę lub w czasie pobierania po jej rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek

Czytaj więcej »
Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest orzekany przez Sąd w przypadku zgodnych stanowisk małżonków co do zakończenia małżeństwa, bez określenia, po czyjej stronie leży wina w jego rozpadzie. Sąd wyda

Czytaj więcej »