Prawo Pracy

Porady prawne w zakresie prawa pracy Tarnów

Prawo pracy jest gałęzią prawa regulującą stosunki między pracownikami a pracodawcami oraz określającą prawa i obowiązki wynikające z tych stosunków. Prawo pracy obejmuje przepisy dotyczące zatrudnienia, warunków pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, ubezpieczeń społecznych i innych kwestii związanych z zatrudnieniem. W naszej Kancelarii Adwokackiej oferujemy kompleksową obsługę prawną dla pracowników jak i dla pracodawców.

Zakres usług prawnych

  • pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów związanych z pracą, takich jak niewypłacalność wynagrodzenia, mobbing, dyskryminacja, zwolnienia grupowe, warunki pracy, czas pracy, a także w interpretowaniu przepisów prawa pracy.

  • przedstawianie interesów pracownika – reprezentowanie pracowników w różnego rodzaju sprawach sądowych, takich jak dochodzenie roszczeń wynikających z umowy o pracę, negocjowanie warunków zatrudnienia, sporządzanie umów o pracę, a także w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

  • przedstawianie interesów pracodawcy – reprezentacja pracodawców w sprawach związanych z prawem pracy, takich jak sporządzanie umów o pracę, negocjowanie warunków zatrudnienia, doradztwo przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a także w przypadkach sporów z pracownikami lub organami administracji państwowej.

  • doradztwo prawne – porady prawne dla pracowników i pracodawców w zakresie prawa pracy, pomagając w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i zapobiegając konfliktom.