Prawo Pracy

Działalność Kancelarii w obrębie prawa pracy kształtuje się w szczególności na zastępstwie procesowym w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Dodatkowo, dla klientów-pracodawców Kancelaria oferuje usługi w zakresie sporządzenia regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, stałej obsługi związanej z analizą i opiniowaniem umów.