Monthly Archives - kwiecień 2019

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów możliwe jest w przypadku istotnej zmiany okoliczności, od momentu wydania poprzedniego wyroku w sprawie bądź od zawarcia ugody. Aby podwyższyć przyznane alimenty, należy wystąpić z powództwem do sądu rejonowego- wydział rodzinny, właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Nie istnieje żaden ustawowo określony termin, kiedy należy/można wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów. Ważne jest aby w uzasadnieniu wykazać, że sytuacja dziecka się zmieniła, powstały nowe wydatki, należy je wyliczyć oraz wycenić. Jako dowód należy do pozwu dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające [...]

Czytaj więcej...

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód

Orzeczenie rozwiązania małżeństwa następuje przez rozwód. Sądem właściwym dla złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy, a dokładnie odpowiedni wydział cywilny lub cywilno-rodzinny w danym sądzie. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie da się ustalić takiej podstawy właściwości, to wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy [...]

Czytaj więcej...

Sądowy savoir-vivre

Często spotykam się z pytaniami Klientów o to, jak zachować się przed sądem. Z całą pewnością powaga tego miejsca może spowodować stres, bez względu na to, czy występuje się jako strona czy jako świadek. Z pierwszą wizytą w sądzie wiąże się wiele pytań – po której stronie usiąść, jak i kiedy zwracać się do Sędziego, w co się ubrać. Jeśli występujemy jako powód/wnioskodawca, siadamy po prawej ręce sędziego, jeśli jako pozwany/uczestnik po jego lewej ręce. Kiedy Sąd się do nas zwraca, wstajemy, [...]

Czytaj więcej...