Monthly Archives - sierpień 2019

Kara łączna

Przepisy Kodeksu karnego przewidują możliwość wymierzenia kary łącznej wobec sprawcy za kilka przestępstw, za które został skazany. Warunkiem wymierzenia kary łącznej jest to, by wymierzone kary były tego samego rodzaju lub nadawały się do połączenia wg zasad określonych w Kodeksie Karnym. Stosowny wniosek może złożyć skazany osobiście lub za pośrednictwem swojego obrońcy. Sąd wydaje wyrok po przeprowadzeniu rozprawy. Wyrok może być zaskarżony apelacją. Sąd nie jest związany wnioskiem skazanego – może nie uwzględnić wniosku uznając, że kary, których on dotyczy [...]

Czytaj więcej...