Prawo Rodzinne

Adwokat od spraw rodzinnych Tarnów

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją Klientów w sprawach związanych z relacjami rodzinnymi, małżeństwem, rozwodem, separacją, alimentami, opieką nad dziećmi, adopcją, władzą rodzicielską, podziałem majątku, a także kwestiami związanymi z przemocą w rodzinie.

Zakres usług prawnych:

  • doradztwo w sprawach związanych z rozwodem, separacją, podziałem majątku, alimentami,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach rozwodowych i separacyjnych,
  • pomoc w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i adopcji,
  • prowadzenie spraw związanych z przemocą w rodzinie,
  • udzielanie porad z zakresu prawa małżeńskiego i rodzinnego.

Reprezentujemy zarówno małżonków, jak i osoby zainteresowane sprawami związanymi z relacjami rodzinnymi, takie jak dziadkowie czy opiekunowie prawni.

W ramach swojej pracy działamy w sposób indywidualny, dostosowując strategię do potrzeb i oczekiwań swojego Klienta, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu i dbałości o jego interesy.