Prawo Gospodarcze

Porady prawne w zakresie prawa gospodarczego Tarnów

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją klientów w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i regulacjami prawno-gospodarczymi.

Zakres usług prawnych:

  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc w negocjacjach i zawieraniu umów handlowych,
  • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością (regulaminy, statuty, umowy kredytowe, leasing, umowy o pracę itp)
  • rejestracja spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • audyty podmiotów gospodarczych
  • obrona przed roszczeniami wierzycieli,
  • pomoc prawna w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • prowadzenie sporów związanych z umowami handlowymi, odszkodowaniami, konfliktami między udziałowcami, itp.

Pomagamy i reprezentujemy przedsiębiorców działających w różnych branżach, zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, w tym spółki z o.o., spółki akcyjne.