Opieka naprzemienna a alimenty i 500+

Opieka naprzemienna a alimenty i 500+

Określenie sposobu wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez zastosowanie pieczy naprzemiennej polega na stwierdzeniu w wyroku, że dziecko będzie przebywało na przemian u matki i ojca w określonych odstępach czasu. Najczęściej odbywa się to ze zmianą co tydzień lub co dwa tygodnie. Z opieki naprzemiennej wynika, że dziecko ma dwa centra życiowe – u ojca i u matki.

System opieki naprzemiennej powoduje pytania odnośnie zobowiązań alimentacyjnych oraz świadczeń tzw. „500+”. Z pewnością system pieczy naprzemiennej może prowadzić do ograniczenia problemu niepłacenia alimentów na dzieci po rozstaniu rodziców, bowiem rodzic, u którego dziecko przebywa finansuje wtedy jego potrzeby. W przypadku zgodnego stanowiska stron, ich porozumienia co do utrzymywania dziecka, Sąd w wyroku może orzec, że kosztami utrzymania dziecka obciąża się rodziców po połowie, nie wskazując konkretnych kwot. W braku takiego porozumienia, należy wskazać konkretne kwoty odpowiadające potrzebom dziecka, możliwościom zarobkowych rodzica a także w wysokości odpowiadającej czasowi wykonywania pieczy w skali miesiąca.

W odniesieniu do świadczenia 500+, w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu,  co do zasady przysługuje ono rodzicowi, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem i na co dzień z nim mieszka. Jednakże w przypadku opieki naprzemiennej wprowadzono wyjątek od tej zasady, polegający na tym, że kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp