Jakie mamy uprawnienia w przypadku wady fizycznej zakupionego gruntu

Artykuł

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

Za wadę fizyczną nieruchomości gruntowej należy uznać sytuacje, w których brak jest możliwości wykorzystania nieruchomości na cele budowlane. Jeśli przykładowo na działce znajduje się rurociąg, bądź jakość gleby powoduje, że aby wybudować dom należałoby ponieść znaczne koszty dodatkowe a nawet przewyższające cenę zakupu.

Za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej odpowiedzialny jest sprzedawca. Jego odpowiedzialność z tego tytułu jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nawet w przypadku gdyby rzeczywiście sprzedawca nie wiedział o istnieniu gazociągu, to i tak odpowiada on względem kupujących za istniejącą wadę.

Do kupującego należy wybór uprawnień, może żądać obniżenia ceny o kwoty, które będzie musiał wydatkować na cele doprowadzenia gruntu do stanu gotowego pod zabudowę, bądź może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zapłaconej kwoty.

Jeśli sprzedawca nie uzna zgłoszonych roszczeń, to kupujący może skierować sprawę na drogę sądową.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp