Obowiązek powiadomienia zarządcy wspólnoty o zmianie właściciela lokalu

Obowiązek powiadomienia zarządcy wspólnoty o zmianie właściciela lokalu

Brak jest wyraźnych przepisów statuujących obowiązek nowego właściciela lokalu mieszkalnego bądź poprzedniego właściciela, do zawiadomienia wspólnoty mieszkaniowej, reprezentowanej przez zarządcę o tym, że nastąpiła zmiana właściciela. Niemniej jednak to w interesie obu tych stron leży, żeby stan prawny nieruchomości był ujawniony w dokumentacji zarządcy. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością prawidłowego księgowania, naliczania opłat za zużycie mediów, ustalenie zaliczki eksploatacyjnej. To aktualny właściciel lokalu winien okazać akt notarialny na dowód zmiany prawa własności. Wynika to z art. 29 ust. 1e. Ustawy o własności lokali, zgodnie z którym Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp