Koronawirus a alimenty

Artykuł

Stan epidemii zarażenia koronawirusem powodującym chorobę Covid-19 spowodował, że władze państwowe zaleciły ograniczenie aktywności społecznej, co w dalszej konsekwencji może spowodować, że nastąpią zmiany w organizacji pracy, powodujące obniżenie wynagrodzeń, mogą nawet nastąpić zwolnienia. Z kolei u osób będących przedsiębiorcami mogą, w zależności od branży, zmniejszyć się zamówienia i może nastąpić utrata płynności finansowej. Tym samym może powstać sytuacja po stronie osoby zobowiązanej do alimentów, że jej sytuacja finansowa znacząco się pogorszy ze względu na brak stałych przychodów, utratę pracy czy zmniejszenie wynagrodzenia.

W kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym istnieje przepis dotyczący zmiany stosunków (art. 138 KRO ). Zgodnie z jego brzmieniem, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Z pewnością przez zmianę stosunków można rozumieć sytuację ekonomiczną wywołaną przez stan epidemii, jako siły wyższej. Oczywiście, samo nastąpienie negatywnych skutków ekonomicznych nie powoduje automatycznego obniżenia alimentów. Procedura w tym zakresie wygląda jak w przypadku każdej sprawy sądowej, a zatem należy złożyć pozew o obniżenie alimentów do sądu rejonowego, a rozstrzygnięcie podejmie sąd po przeprowadzeniu rozprawy i dopuszczeniu stosownych wniosków dowodowych mających wykazać pogorszenie sytuacji obowiązanego do alimentów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp