Blokada alkoholowa – możliwość skrócenia o połowę okresu zakazu prowadzenia pojazdów

Artykuł

W przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów istnieje możliwość zastosowania blokady alkoholowej po upływie połowy okresu, na który zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony. W takim przypadku należy złożyć do Sądu odpowiedni wniosek. Sąd rozpoznając wniosek bada, czy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przewidziane rozwiązanie jest dostępne również dla osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.  W takim przypadku, możliwość założenia blokady alkoholowej powstaje po 10 latach obowiązywania zakazu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp