Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów możliwe jest w przypadku istotnej zmiany okoliczności, od momentu wydania poprzedniego wyroku w sprawie bądź od zawarcia ugody.

Aby podwyższyć przyznane alimenty, należy wystąpić z powództwem do sądu rejonowego- wydział rodzinny, właściwego miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Nie istnieje żaden ustawowo określony termin, kiedy należy/można wystąpić z powództwem o podwyższenie alimentów.

Ważne jest aby w uzasadnieniu wykazać, że sytuacja dziecka się zmieniła, powstały nowe wydatki, należy je wyliczyć oraz wycenić. Jako dowód należy do pozwu dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające wysokość wydatków na dziecko.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp