Gdzie należy złożyć pozew o rozwód

Gdzie należy złożyć pozew o rozwód

Orzeczenie rozwiązania małżeństwa następuje przez rozwód. Sądem właściwym dla złożenia pozwu rozwodowego jest sąd okręgowy, a dokładnie odpowiedni wydział cywilny lub cywilno-rodzinny w danym sądzie.

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli nie da się ustalić takiej podstawy właściwości, to wtedy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Przykładowo : małżonkowie mieszkali wspólnie w Krakowie, ale po rozstaniu, mąż wyprowadził się do Kielc, a żona pozostała w Krakowie. Powództwo wytoczył mąż, mieszkający w Kielcach. Jednakże pozew powinien złożyć w Sądzie Okręgowym w Krakowie, gdyż tam mieszkał z żoną tworząc wspólne gospodarstwo domowe.

W razie wątpliwości, gdzie złożyć pozew o rozwód proszę o skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp