Rozwody w liczbach

Rozwody w liczbach

Zgodnie z informacją GUS, w 2017 roku zawarto ok. 193 tysiące małżeństw i orzeczono ponad 54 tysięcy rozwodów. Dwa tysiące więcej niż w 2016 roku. Najczęstszą przyczyną rozwodów jest „niezgodność charakterów” (15 612 rozwodów – zgodnie z informacją GUS za 2017 rok). Specjaliści – socjolodzy i psycholodzy, podają, że pod tym stwierdzeniem kryje się wiele przyczyn, których nie można łatwo zdefiniować, jest to powód który kryje w sobie spektrum różnorodnych nieporozumień wynikających z odmiennych sposobów myślenia bądź postępowania.

O wiele mniej rozwodów orzekanych jest z powodu niedochowania wierności małżeńskiej (3 750), nadużywania alkoholu (2 151). Pośród mniejszości są powody takie jak: dłuższa nieobecność,  naganny stosunek do członków rodziny, nieporozumienia na tle finansowym, niedobór seksualny, hazard , trudności mieszkaniowe czy nadużywanie narkotyków.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp