Prawo Cywilne i Rodzinne

W ramach tych dziedzin prawa, Kancelaria oferuje usługi związane z zastępstwem przed Sądem w sprawach o:

  • rozwód,
  • separację,
  • rozdzielność majątkową,
  • podział majątku,
  • alimenty,
  • sprawach związanych z ustaleniem ojcostwa,
  • ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Kancelaria zajmuje się także sprawami spadkowymi i rzeczowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych).

Kancelaria zajmuje się sporządzaniem pozwów, wniosków, oraz środków odwoławczych: zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, skarga na czynności komornika i inne.