W jaki sposób adwokat może pomóc przy rozwodzie?

Sprawa Rozwodowa

Wbrew pozorom, jednym z najtrudniejszych procesów jest postępowanie rozwodowe. Nie wynika to ze względów proceduralnych, ale z kontekstu postępowania. Przedmiotem rozprawy, w której to właśnie sąd musi wydać decyzję, jest dogłębne sprawdzenie więzi małżeńskiej oraz zbadanie sytuacji, w jakiej znajdują się małoletnie dzieci rodziców.

Przepisy Prawa Rozwodowego

Zgodnie z artykułem 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, małżonkowie, razem lub osobno, mogą poprosić sąd, aby ten orzekł rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, o ile nie występują tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, a dokładniej, jeśli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnym małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, lub gdy małżonek, który nie jest winny, nie zgadza się na przeprowadzenie rozwodu.

Podstawa uzyskania orzeczenia rozwodu

Podstawą do uzyskania rozwodu jest trwały, zupełny rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami. Jeśli ustały więzi uczuciowe, majątkowe oraz fizyczne, sąd w trakcie trwania sprawy, może orzec rozwód.

Sprawami rozwodowymi zajmuje się zawsze sąd okręgowy, który jest zależny od ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, o ile przynajmniej jeden z nich dalej w nim przebywa. W innym wypadku, właściwym sądem do orzekania sprawy rozwodowej jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku braku ustalenia miejsca pobytu pozwanego, jest to sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jeśli jednak istnieją negatywne przesłanki aby orzec rozwód, czyli jeśli nawet nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd może nie orzec rozwodu, gdy istnieje przesłanka, że może ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, lub gdy z innych powodów takie orzeczenie mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Orzeczenie rozwodu również nie jest możliwe, jeśli chce go małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, o ile jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd może orzec w sprawach rozwodowych winę obojga małżonków, winę jednego małżonka, lub rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie małżonków.

Adwokat rozwodowy w Tarnowie

Nasza kancelaria adwokacka w Tarnowie zajmuje się między innymi rozwodami. Z roku na rok obserwujemy dynamiczny wzrost liczby rozwodów pośród naszych klientów.

Podjęcie decyzji o rozwodzie lub separacji małżeńskiej, należy do jednych z najtrudniejszych decyzji. Towarzyszy temu ogromny wysyp emocji i stresu. Wybór dobrej kancelarii adwokackiej i uzyskanie od niej profesjonalnej pomocy, pozwoli znacząco uniknąć stresu i przygotować się na nową sytuację.

Przygotujemy wszelkie formalności, pisma procesowe i będziemy czuwać nad prawidłowym przebiegiem sprawy.

Chcąc zainicjować postępowanie rozwodowe, w pierwszej kolejności należy przygotować pozew o rozwód spełniający ogólne warunki pisma procesowego. W pozwie należy precyzyjnie określić żądania pozwu, tj. czego domaga się powód. Najczęstsze wnioski formalnie pozwu to:

  • orzeczenie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia, ograniczenia lub pozostawienia władzy rodzicielskiej) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
  • orzeczenie o miejscu pobytu dzieci,
  • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
  • orzeczenie o alimentach na swoją rzecz,
  • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
  • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
  • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Pozew musi zawierać uzasadnienie, w którym należy sprecyzować datę ustania więzi między obojgiem małżonków. Dodatkowo w pozwie należy dołączyć dowody, np. zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, itp., które mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy.