Yearly Archives - 2021

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest orzekany przez Sąd w przypadku zgodnych stanowisk małżonków co do zakończenia małżeństwa, bez określenia, po czyjej stronie leży wina w jego rozpadzie. Sąd wyda wyrok rozwodowy w przypadku spełnienia następujących przesłanek – pomiędzy małżonkami musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że rozkład obejmuje wszelkie sfery życiowe takie jak ekonomiczna, duchowa i fizyczna, a ponadto rozpad ten jest nieodwracalny, a związek jest nie do uratowania. Aby to stwierdzić, Sąd musi przeprowadzić postępowanie [...]

Czytaj więcej...

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest formą nabycia nieruchomości w sposób nieodpłatny. Nabycie własności następuje z mocy samego prawa z upływem ostatniego dnia terminu zasiedzenia, a orzeczenie sądu potwierdza jedynie sam fakt nabycia własności nieruchomości. W postępowaniu o zasiedzenie sąd bada dwie przesłanki – czy osoba, która żąda stwierdzenia zasiedzenia była posiadaczem samoistnym oraz przez jaki okres posiadała nieruchomość. Posiadanie samoistne oznacza, że osoba władała nieruchomością jak właściciel i uważana była przez innych za właściciela nieruchomości. Korzystała z nieruchomości z wyłączeniem innych osób. Posiadacz [...]

Czytaj więcej...

Obowiązek powiadomienia zarządcy wspólnoty o zmianie właściciela lokalu

Brak jest wyraźnych przepisów statuujących obowiązek nowego właściciela lokalu mieszkalnego bądź poprzedniego właściciela, do zawiadomienia wspólnoty mieszkaniowej, reprezentowanej przez zarządcę o tym, że nastąpiła zmiana właściciela. Niemniej jednak to w interesie obu tych stron leży, żeby stan prawny nieruchomości był ujawniony w dokumentacji zarządcy. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością prawidłowego księgowania, naliczania opłat za zużycie mediów, ustalenie zaliczki eksploatacyjnej. To aktualny właściciel lokalu winien okazać akt notarialny na dowód zmiany prawa własności. Wynika to z art. 29 [...]

Czytaj więcej...