Służebność mieszkania a prawo dożywocia

Służebność mieszkania a prawo dożywocia

Służebność mieszkania polega na tym, że uprawniony ma możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym. Ta służebność nie wiąże się natomiast z obowiązkami właściciela lokalu zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia, ubrania czy zapewnienia pomocy w chorobie.

Z kolei prawo dożywocia polega na tym, że nabywca nieruchomości w zamian za przeniesienie jej własności zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W przepisach Kodeksu Cywilnego wymienione są następujące obowiązki: przyjęcie zbywcy jako domownika, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnienie mu odpowiedniej pomocy i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawienie mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

Podsumowując, umowa dożywocia daje kompleksowa ochronę zbywcom nieruchomości, z kolei służebność mieszkania zapewnia tylko lokum, a dalsze kwestie dotyczące opieki nie są obwarowane żadnymi nakazami czy obowiązkami prawnymi.

Ustanowienie zarówno służebności mieszkania jak i prawa dożywocia wymaga formy aktu notarialnego

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp