Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

W przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zawarte jest domniemanie, zgodnie z którym od męża matki pochodzi dziecko, które urodziło się w trakcie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia.

Takie domniemanie może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

W tym celu należy w sądzie rejonowym złożyć pozew, a jako stronę pozwaną oznaczyć zarówno matkę jak i dziecko. Sprawę można założyć w okresie do 6 miesięcy od kiedy mąż matki dowiedział się o urodzeniu dziecka, nie później jednak niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. W przypadku upływu tego terminu, można wystąpić do Prokuratora, aby wytoczył sprawę. Prokurator bowiem działa w takich sprawach w przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp