Rozwód z małżonkiem, którego miejsca pobytu nie można ustalić

Rozwód z małżonkiem, którego miejsca pobytu nie można ustalić

W procesach rozwodowych często zdarza się, że strona inicjująca proces nie dysponuje adresem pobytu swojego małżonka, bądź nie jest w stanie nawiązać z nim kontaktu. Rozwiązaniem dla tego typu problemów jest przewidziana w Kodeksie postępowania cywilnego instytucja kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Ustanowienie kuratora następuje, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Polega to na wykazaniu, że nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu mimo podjęcia w tym kierunku odpowiednich do okoliczności starań. Należy wtedy przedłożyć w sądzie stosowne dokumenty np. zaświadczenia o zameldowaniu, dowody na próbę kontaktu bądź informację z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie.

Jeśli mamy wiedzę, że dana osoba przebywa poza granicami naszego kraju, nie jest to wystarczająca przesłanka dla ustanowienia kuratora – zwłaszcza jeśli jesteśmy w stanie nawiązać z nią kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku ustanowienia kuratora bez uprawdopodobnienia, postępowanie dotknięte jest nieważnością. Jest to bowiem stan rzeczy, który pozbawia osobę zainteresowaną wynikiem postępowania możliwości osobistego uczestniczenia w tym postępowaniu i podjęcia czynności dla ochrony własnego interesu prawnego. Zatem instytucję kuratora procesowego należy stosować ostrożnie, po uprzednim wykazaniu, że ustalenie miejsca pobytu danej osoby nie było możliwe.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp